Vlasaard Park

Bewonersavond 1

De bewonersavond werd georganiseerd om de eerste bevindingen te delen en te sparren over de eerste opzet. Een groepje van vijf enthousiaste mensen melden zich aan
om samen met Hetty en Hans Cuijten het plan verder uit te werken. In het eerste overleg wordt vooral gekeken om het conceptplan aan te passen aan de inbreng vanuit de
bewonersavond.